สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 6 กรกฏาคม 2014

สูจิบัตร 6 กรกฏาคม 2014

國語部程序表二○一四年七月六日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:6 กรกฎาคม ค.ศ. 2014  เวลา :10:00 น.

ผู้นำเพลงสั้น :คุณจางเจียยุ่น/คุณวรีรัตน์
ผู้นำประชุม :คุณเทียนชัย/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณสุมล/คุณเฉินเสี่ยวหลิง
ผู้เบรรเลงเปียโน
:คุณสมฤดี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณฉวีวรรณ
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :คุณนงค์ลักษณ์/คุณวรรณนิสา
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณจ้าวเวยฟง คุณเหอจื๋อหวาย คุณหลี่เหวินกวาง คุณเฉินเฉาจิ้นนมัสการด้วยเพลงสั้น : เราจะเดินในทางของพระเยซู ถวายเกียรติพระสิริ พระบิดาในสวรรค์
เชิญชวนนมัสการ : 1 เปโตร 1:17
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
“เฉลยธรรมบัญญัติ 6:1-9”  คุณสุมล/คุณเฉินเสี่ยวหลิง
คณะนักร้องภาคภาษาไทย : Rise up, O men of God
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณฉวีวรรณ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ “ข้าต้องเฝ้าพระเจ้ามือเปล่าหรือ”
เทศนา : รักษากฎเกณฑ์และพระบัญญัติของพระเจ้า “เฉลยธรรมบัญญัติ 6:1-9” อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง :“รักพระเยซู รักมากกว่าก่อน”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท : อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *