วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2 ทิโมธี 2:1-7 “จงเข้มแข็ง”

อย่างที่เรารู้กันว่า หนังสือ 1 และ 2 ทิโมธีเป็นจดหมายส่วนตัวโดยเฉพาะสำหรับทิโมธี ในตอนนี้เปาโลเริ่มต้นหนุนใจทิโมธีในการรับใช้พระเจ้าที่เมืองเอเฟซัส โดยใช้อุปมาเปรียบเทียบ 3 เรื่องด้วยกัน เพื่อให้ทิโมธีมีความเข้มแข็งในความเชื่อ

Q1  อะไรคือคุณลักษณะที่ดีที่เหมือนกันของ “ทหาร” “นักกีฬา” และ “กสิกร” ที่จะทำให้ทิโมธีมีความเข้มแข็งในความเชื่อ?
Q2  คุณคิดว่า คุณจะนำคุณลักษณะที่คุณได้เรียนรู้จาก “ทหาร” “นักกีฬา” และ “กสิกร” ไปใช้อย่างไรในการดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าวันนี้?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *