วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2 ทิโมธี 2:1-7 “ใคร่ครวญ & ส่งต่อ”

เปาโลเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และในขณะเดียวกันก็เข้าใจถึงสภาพจิตใจของทิโมธีที่กำลังเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆ ในเมืองเอเฟซัสเป็นอย่างดี ท่านรู้ว่า ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายที่คนหนุ่มอย่าง
ทิโมธีจะทำงานที่นั้น แต่เปาโลก็ยังเชื่อมั่นในตัวของทิโมธีว่าจะสามารถทำงานจนสำเร็จได้

Q1  คุณคิดว่า “จงมอบคำสอน” “กับคนที่สัตย์ซื่อ” “สามารถสอนคนอื่นได้” “การใคร่ครวญ” และ “ประทานความเข้าใจให้ในทุกสิ่ง” มีความสำคัญอย่างไรต่อทิโมธีในการรับใช้ และการเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆ ?
Q2  ใคร่ครวญและสำรวจชีวิตของคุณว่า ชีวิตของทิโมธีจะเป็นแบบอย่างในการรับใช้พระเจ้าสำหรับคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *