วันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม 2 ทิโมธี 2:8-13 “สิ่งที่ต้องเผชิญ”

เปาโลรู้ว่า ผลของการเป็นผู้รับใช้พระเจ้า และประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ในโลกใบนี้ อาจจะเป็นการเผชิญหน้ากับความตาย เหมือนอย่างที่เปาโลเองที่กำลังเผชิญหน้าอยู่ในเวลานี้ ท่านเองต้องถูกจับและติดคุก รอวันตัดสินประหารชีวิต (ข้อ 9, 11) ซึ่งเปาโลยืนยันว่า ตัวท่านอาจจะถูกล่ามโซ่เอาไว้ แต่ข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ไม่มีใครสามารถล่ามเอาไว้ได้ (ข้อ 9)

Q1  เปาได้บอกถึง ความจริงที่ทิโมธีจะต้องตระหนักเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง “ความตาย” “การมีชีวิตอยู่กับพระเจ้า” และ “การยอมรับพระเยซูคริสต์ต่อหน้าคนอื่น” อย่างไรบ้าง? (ดูข้อ 11-12 ประกอบ)
Q2  “ข้อนี้เป็นความจริง คือ ถ้าเราได้ตายกับพระองค์ เราก็จะมีชีวิตอยู่กับพระองค์” (ข้อ 11) พระคัมภีร์ข้อนี้เป็นจริงมากน้อยแค่ไหนในชีวิตของคุณ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *