วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2 ทิโมธี 2:20-26 “ภาชนะที่มีค่า”

เปาโลใช้คำอุปมาเรื่องภาชนะหลากหลายชนิดในบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่ง เพื่อจะเปรียบเทียบกับคริสตจักรซึ่งเป็นบ้านของพระเจ้า และผู้ที่เชื่อที่อยู่ในคริสตจักร โดยบอกว่า ภาชนะที่มีค่า คือ ภาชนะที่สะอาด และพร้อมที่จะใช้งานได้ทันทีเมื่อเจ้าของหยิบใช้ (ข้อ 21)

Q1  เปาโลได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ผู้เชื่อที่จะเป็นภาชนะที่มีค่า เพื่อให้พระเจ้าทรงใช้ได้ จะต้องมีคุณลักษณะอย่างไร? (ดูข้อ 22-26 ประกอบ)
Q2  คุณคิดว่า คุณเป็นภาชนะที่สะอาด และพร้อมให้พระเจ้าใช้ได้ในด้านไหนบ้าง? อธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงใช้คุณวันนี้ แต่ถ้าคุณคิดว่า คุณยังมีความผิดบาปที่ซ่อนเร้นอยู่ อธิษฐานขอการชำระจากพระเจ้า เพื่อพระเจ้าจะสามารถใช้คุณได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *