วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2 พงศาวดาร 34:8-13 “ซ่อมแซม”

หลังจากที่กษัตริย์โยสิยาห์ใช้เวลาในการกวาดล้างรูปเคารพ และปูชนียสถานต่างๆ ในยูดาห์ และกรุงเยรูซาเล็มถึง 6 ปี เมื่อพระองค์ทรงพระชนมายุได้ 26 พรรษา ได้ทรงเริ่มต้นที่จะซ่อมแซมพระนิเวศของพระเจ้า ซึ่งพระคัมภีร์บันทึกว่าเป็น “พระนิเวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์” (ข้อ 8) กษัตริย์โยสิยาห์ได้มอบหมายให้ชาฟาน มาอาเสอาห์ และโยอาห์ เป็นผู้รับผิดชอบในการบูรณะซ่อมแซมพระนิเวศของพระเจ้า ซึ่งทุกคนที่มีส่วนร่วมในการในการซ่อมแซมอย่างสัตย์ซื่อ (ข้อ 12)

Q1  ชาฟาน มาอาเสอาห์ และโยอาห์ รับผิดชอบจัดการด้วยการทำอะไรบ้าง? (ดูข้อ 9, 10, 11 ประกอบ)
Q2  การซ่อมแซม คือ การนำสิ่งเก่าออก และนำสิ่งใหม่เข้ามาแทนที่สิ่งเก่า ซึ่งแน่นอนว่าต้องมีการลงทุนทั้งเรื่องความคิด การเงิน และ แรงงาน คุณคิดว่า คุณต้องลงทุนอะไรบ้างในการที่จะพัฒนาและซ่อมแซมชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของคุณที่เสียหายอยู่?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *