วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม ลูกา 14:25-35 “ติดตามเราไม่ได้”

ชีวิตที่ติดตามพระคริสต์เป็นชีวิตแห่งการเสียสละ ในบางครั้งเราต้องเสียสละความต้องการของตัวเอง บางครั้งเราต้องเสียสละความรู้สึก ความสัมพันธ์กับครอบครัวที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของเราที่ติดตามพระคริสต์ หรือแม้แต่บางทีเราอาจจะเสียเพื่อนบางคนที่ไม่เห็นด้วยกับการที่เราต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด ซึ่งพระเยซูคริสต์เองก็บอกถึงเรื่องนี้อย่างชัดเจนและตรงไปตรงมากับคนที่อยากจะติดตามพระองค์

Q1  คุณคิดอย่างไรกับคำพูดของพระเยซูคริสต์ที่ค่อนข้างจะรุนแรงและเด็ดขาดในข้อ 33 ที่ว่า “ก็เช่นนั้นแหละ ทุกคนในพวกท่านที่มิได้สละสิ่งสารพัดที่ตนมีอยู่ จะเป็นสาวกของเราไม่ได้”? (ดูข้อ 28-33ประกอบ)
Q2  ลองทบทวนดูว่า คุณได้สละสิ่งใดบ้างในการติดตามพระคริสต์? และยังมีสิ่งใดบ้างที่พระเยซูคริสต์เรียกร้องให้คุณสละเพื่อจะติดตามพระองค์ อธิษฐานขอกำลังและการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *