วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม ทิตัส 1:5-9 “งานที่ต้องทำ I – เลือกผู้นำ”

เปาโลบอกกับทิตัสอย่างชัดเจนเกี่ยวกับงานที่ต้องทำที่เกาะครีต คือ การเลือกผู้นำและแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองดูแลคริสตจักรของพระเจ้า ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ง่ายสำหรับพี่น้องในความเชื่อที่เกาะครีต เพราะพวกเขาดำเนินชีวิตอยู่ในสภาพที่ทำตามใจตัวเองมาเป็นเวลานาน

Q1  เปาโลได้ให้คำแนะนำแก่ทิตัสในการเลือกผู้ปกครอง โดยให้พิจารณาใน 3 ด้านคือ ครอบครัว (ข้อ 6) อุปนิสัย (ข้อ 7-8) และ ความเชื่อ (ข้อ 9) ไว้อย่างไรบ้าง?
Q2  ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อมัคนายกของคริสตจักรให้มีความเข้มแข็งทั้ง 3 ด้าน (คุณเทียนชัย คุณกรรณิกา คุณจินตนาภรณ์ คุณจำเริญ คุณสิริ คุณวิทย์)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *