วันอังคารที่ 19 สิงหาคม ทิตัส 1:10-16 “งานที่ต้องทำ II – สร้างคนของพระเจ้า”

หลังจากที่พูดถึงการเลือกผู้นำในคริสตจักร เปาโลได้พูดถึงผู้เชื่อในภาพรวมที่อยู่ในคริสตจักร โดยเฉพาะคนยิวที่กลับใจ (ข้อ 10) รวมทั้งคนที่เคยสอนผิด คนที่เชื่อในเทพนิยาย (ข้อ 14) และอย่าลืมว่า คนกรีตนั้นเติบโตมาภายใต้สภาพสังคมที่ การโกหกเป็นเรื่องปกติ ความโหดร้ายเป็นเรื่องธรรมดา ความเกียจคร้านเป็นสิ่งที่ทุกคนทำ (ข้อ 12)

Q1  เปาโลแนะนำทิตัสอย่างไรกับคนกลุ่มนี้? (ดูข้อ 13, 15-16 ประกอบ)
Q2  ทบทวนชีวิตของคุณ และอธิษฐานขอให้พระธรรมใน 2 โครินธ์ 5:17 ที่ว่า “เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” เป็นจริงในชีวิตของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *