วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2 พงศ์กษัตริย์ 5:1-5 นาอามาน

พระคัมภีร์ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับนาอามานว่า เขาเป็นผู้บัญชาการกองทัพของอาณาจักรซีเรีย เป็นคนที่สำคัญมาก มีเกียรติ เป็นวีรบุรุษ เป็นที่โปรดปรานของกษัตริย์ ที่สำคัญพระเจ้าทรงเป็นผู้ประทานชัยชนะเหนือสงครามที่ท่านทำ แต่สิ่งที่ดูเหมือนว่าสิ่งที่อาจจะเป็นปมด้อยของท่านคือ “การเป็นโรคเรื้อน” (ข้อ 1) เราไม่รู้ว่า ท่านเป็นมานานแค่ไหน เป็นมาตั้งแต่กำเนิดหรือเปล่า แต่ที่เรารู้ก็คือว่า ท่านคงจะพยายามจะรักษาให้หาย เพราะคำพูดของหญิงคนรับใช้พูดว่า “…จะได้หายสักที” (ข้อ 4)

Q1  คุณคิดว่า นาอามานเอาชัยเหนือปมด้อยในเรื่องของโรคเรื้อน มีชีวิตที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่รักของทุกคนได้อย่างไร?
Q2  พระเจ้าทรงมีส่วนในการทำให้นาอามานประสบความสำเร็จในชีวิตแม้เขาจะยังไม่เชื่อพระเจ้า แล้วคุณคิดว่าพระเจ้าจะทรงนำชีวิตของคุณอย่างไร? อ่าน เยเรมีย์ 29:11 “พระเจ้าตรัสว่า เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้า เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ เพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า” อธิษฐานมอบสิ่งที่เป็นปมด้อย/ปัญหาในชีวิตของคุณไว้กับพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *