วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2 พงศ์กษัตริย์ 5:1-5 “เด็กหญิงรับใช้”

จากการยกทัพไปปล้นโจมตีอิสราเอล นาอามานได้จับเด็กหญิงคนหนึ่งมาด้วย และท่านได้นำเด็กหญิงคนนั้นมาปรนนิบัติรับใช้ภรรยาในบ้านของท่าน ซึ่งเด็กหญิงคนนี้น่าจะได้รับการไว้วางใจจากนาอามานและภรรยา เพราะมีโอกาสได้พูดคุยกันแบบส่วนตัว และสิ่งที่เด็กหญิงบอกกับนายหญิงและนาอามานก็เป็นความปรารถนาที่ดี

Q1  คุณคิดว่า นอกจากความปรารถนาดีที่มีต่อเจ้านาย อะไรทำให้เด็กหญิงคนนี้กล้าบอกให้นาอามานไปรักษาตัวที่อิสราเอล? (ดูข้อ 3 ประกอบ)
Q2  ถ้าเด็กหญิงคนนี้ได้บอกข่าวดีกับนาอามาน ในทำนองเดียวกัน คุณที่เป็นคริสเตียน คุณได้บอกข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์ให้กับคนที่คุณรู้จักในโรงเรียน /ในมหาวิทยาลัย/ ในที่ทำงาน / ในหมู่บ้านที่คุณอยู่ อย่างไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *