วันอังคารที่ 2 กันยายน 2 พงศ์กษัตริย์ 5:5-7 “กษัตริย์โยรัม”

พระราชาของซีเรียมีความยินดีอย่างมากที่รู้ว่า นาอามานมีโอกาสที่จะหายจากการเป็นโรคเรื้อน พระองค์ไม่เพียงแต่จะส่งจดหมายไปถึงกษัตริย์โยรัม แต่ยังมอบเสื้อผ้าอย่างดี เงิน และทองคำจำนวนมากไปด้วยสำหรับการรักษาตัวของนาอามาน

Q1  กษัตริย์โยรัมตอบสนองอย่างไรเมื่อได้รับจดหมายจากกษัตริย์ซีเรียในเรื่องของนาอามาน? เพราะเหตุใด? (ดูข้อ 7 ประกอบ)
Q2  มีเรื่องราวใดในชีวิตของคุณที่เป็นเหมือนกับ “จดหมายของกษัตริย์ซีเรีย” ที่ทำให้คุณทุกข์ใจอยู่ในเวลานี้ เปิดจดหมายนั้น และมอบไว้กับพระเจ้า เพราะในสุภาษิต 16:3 เขียนไว้ว่า “จงมอบงานของเจ้าไว้กับพระเจ้าและแผนงานของเจ้าจะได้รับการสถาปนาไว้”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *