วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2 พงศ์กษัตริย์ 5:20-27 “เกหะซี”

ระหว่างที่นาอามานกำลังเดินทางกลับ เกหะซีคนรับใช้ของเอลีชาเกิดความโลภอยากได้ทรัพย์สิ่งของของนาอามาน จึงติดตามไปและโกหก ซึ่งเกหะซีก็กระทำสำเร็จได้สิ่งของกลับมาจำนวนมาก แต่การกระทำของเกหะซีอยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้าตลอดเวลา ทันทีที่เกหะซีกลับถึงบ้าน เอลีชาก็ถามถึงสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป

Q1  จากการแอบอ้างชื่อของพระเจ้า และของเอลีชา (ข้อ 20, 22) เพื่อให้ได้ของมา ผลที่เกิดขึ้นกับเกหะซีคือ? (ดูข้อ 27 ประกอบ)
Q2  ความดีอาจจะเป็นสิ่งที่ทำยาก และผลที่ได้รับอาจจะต้องรอนาน หรือไม่ได้รับอะไรเลย แต่ก็อย่าให้เราเลิกทำสิ่งดี และหันไปทำสิ่งที่ไม่ดีแทน อธิษฐานขอให้พระธรรมกาลาเทีย 6:9 ที่ว่า “อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดี เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว เราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควร” เกิดผลในชีวิตของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *