วันอังคารที่ 9 กันยายน ปฐมกาล 15:1-6 “พันธสัญญา – อับบราฮัม II”

เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระเจ้าทรงกระทำพันธสัญญากับอับราฮัมในเรื่องของชนชาติใหญ่ ซึ่งเป็นเรื่องที่อับราฮัมกังวลว่า มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไร เพราะตัวท่านเองก็มีอายุมากแล้ว และนางซาราห์ก็เป็นหมัน จนท่านเองรู้สึกท้อใจ และคิดว่า ชนชาติใหญ่ที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นของเอลีเยเซอร์ชาวเมืองดามัสกัส (ซึ่งน่าจะเป็นหัวหน้าคนรับใช้ที่ใกล้ชิดที่สุดของอับราฮัม)

Q1  พระเจ้าทรงกระทำสิ่งใดที่ยืนยันว่า ชนชาติใหญ่ของอับราฮัมจะต้องเกิดจากบุตรของนางซาราห์เท่านั้น? (ดูข้อ 4-5ประกอบ)
Q2  อับราฮัมตอบสนองด้วย “ความเชื่อ” ซึ่งเป็นความเชื่อที่ได้อธิบายไว้ในฮีบรู 11:1 ว่า “ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้ เป็นความรู้สึกมั่นใจว่า สิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริง” คุณจะทำอย่างไรให้ความเชื่อของคุณเหมือนกับอับราฮัม?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *