วันพุธที่ 10 กันยายน โยชูวา 1:1-9 “พันธสัญญา – โยชูวา”

โยชูวาก้าวขึ้นมายืนอยู่ในตำแหน่งผู้นำแทนโมเสส ผู้ที่พระคัมภีร์บันทึกว่า เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าผู้เผยพระวจนะทุกๆ คน เพราะโมเสสมีโอกาสได้ขึ้นพบปะกับพระเจ้าแบบหน้าต่อหน้าบนภูเขาถึง 40 วัน 40 คืน และทำการอัศจรรย์อย่างที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนในแผ่นดินอียิปต์ จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจถ้าโยชูวาจะรู้สึกกลัว และไม่มั่นใจในการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำคนใหม่ของอิสราเอล ซึ่งพระเจ้าก็ทรงเข้าใจดีในเรื่องนี้ พระองค์จึงทรงทำพันธสัญญากับโยชูวาก่อนที่เขาจะนำชนชาติอิสราเอลเข้าไปยึดครองแผ่นดินแห่งพันธสัญญา

Q1  พระเจ้าทรงกระทำพันธสัญญากับโยชูวาอย่างไรบ้าง? (ดูข้อ 3, 5, 7, 8, 9 ประกอบ)
Q2  “เราอยู่กับโมเสสมาแล้วฉันใด เราจะอยู่กับเจ้าฉันนั้น เราจะไม่ละเลยหรือละทิ้งเจ้าเสีย จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด” คำพูดของพระเจ้าประโยคนี้ ช่วยให้คุณมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *