วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน โยชูวา 24:14-28 “พันธสัญญา – โยชูวา & ชนชาติอิสราเอล”

ก่อนที่โยชูวาจะเสียชีวิต ท่านได้เรียกชนชาติอิสราเอลทั้ง 12 เผ่ามารวมตัวกันที่เชเคม และได้กล่าวถึงความดีงามของพระเจ้าที่ทรงนำชนชาติอิสราเอลออกจากการเป็นทาสในอียิปต์ จนถึงการข้ามแม่น้ำจอร์แดนเข้ามายึดครองแผ่นดินแห่งพันธสัญญา โยชูวาเรียกร้องให้ชนชาติอิสราเอลตัดสินใจกระทำพันธสัญญากับพระเจ้า ที่จะติดตามพระองค์โดยไม่หันไปนมัสการพระอื่น โดยโยชูวายืนยันถึงจุดยืนของตัวท่านว่า “ตัวท่านและครอบครัวของท่าน ทุกคนจะปรนนิบัติพระเจ้า”

Q1  ชนชาติอิสราเอลตอบสนองต่อการเรียกร้องของโยชูวาในการทำพันธสัญญาต่อพระเจ้าอย่างไร? (ดูข้อ 16-18, 21-22 และ 24 ประกอบ)
Q2  การตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์ก็เป็นรูปแบบของการทำพันธสัญญากับพระเจ้ารูปแบบหนึ่ง เป็นการตัดสินใจที่จะติดตามพระเจ้า และไม่หันหลังกลับไปนมัสการพระอื่นๆ คุณยังจำได้ไหมว่า คุณตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อไหร่ ใช้เวลานี้อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าที่คุณยังอยู่ในพันธสัญญาแห่งความรอดที่คุณได้กระทำกับพระองค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *