วันศุกร์ที่ 12 กันยายน เยเรมีย์ 31:1-6 “พันธสัญญา – ความรักนิรันดร์”

ในสมัยของเยเรมีย์เป็นยุคสมัยที่อาณาจักรยูดาห์เสื่อมทรามอย่างถึงที่สุด กษัตริย์และประชาชนต่างหลงเจิ่นไปจากพระเจ้า แม้ว่าจะมีกษัตริย์บางองค์เป็นกษัตริย์ที่ดี กระทำในสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัย แต่ก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆ พระเจ้ากำลังจะลงโทษยูดาห์ด้วยน้ำมือของกองทัพบาบิโลน ซึ่งเยเรมีย์ต้องร้องไห้เศร้าโศกเสียใจ เมื่อมองดูอาณาจักรยูดาห์ถูกทำลายไปต่อหน้าต่อตา แต่ท่ามกลางความเศร้าโศก เยเรมีย์ก็ยังพูดถึง พันธสัญญาและความหวังในอนาคต

Q1  เยเรมีย์ชี้ให้เห็นถึงพันธสัญญาของพระเจ้าในเรื่องความรักนิรันดร์ของพระเจ้าอย่างไร? (ดูข้อ 1, 4, 5, 6 ประกอบ – สังเกตคำกิริยา)
Q2  การที่คุณรู้ว่า “พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของคุณ และคุณเป็นประชากรของพระเจ้า” เหมือนที่พระเจ้าบอกกับชนชาติอิสราเอลในข้อ 1 หนุนใจคุณอย่างไรในการเชื่อมั่นในพันธสัญญาแห่งความรักของพระเจ้า (อ่านโรม 8:35-39 ประกอบ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *