วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 1 ทิโมธี 4:11-16 “ผู้นำ – การเป็นแบบอย่าง”

แม้ว่า ทิโมธีเป็นคนหนุ่ม และมีอายุน้อย แต่เปาโลได้มอบหมายงานที่สำคัญให้กับท่าน นั้นคือ การเป็นผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณ และเลี้ยงดูพี่น้องที่คริสตจักรเมืองเอเฟซัส ซึ่งไม่ใช่งานที่ง่าย แต่เปาโลเชื่อมั่นในความสามารถที่พระเจ้าทรงประทานให้กับทิโมธี

Q1  เปาโลเรียกร้องให้ทิโมธีซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณให้เป็นแบบอย่างกับพี่น้องที่เมืองเอเฟซัสในด้านใดบ้าง? (ดูข้อ 12-13, 15-16 ประกอบ)
Q2  เราแต่ละคนสามารถเป็นแบบอย่างฝ่ายจิตวิญญาณกับผู้อื่นได้ คุณคิดว่า พระเจ้าทรงประทานความสามารถอะไรไว้ในชีวิตของคุณ ให้เป็นแบบอย่างฝ่ายจิตวิญญาณกับพี่น้องในคริสตจักร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *