วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน สดุดี 150:3-5 “เครื่องดนตรี”

3 จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงแตร จงสรรเสริญพระองค์ด้วยพิณเขาคู่และพิณใหญ่

4 จงสรรเสริญพระองค์ด้วยรำมะนาและการเต้นรำ จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเครื่องสายและปี่

5 จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงฉิ่ง จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงฉาบ

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ สัก 2 – 3 รอบ จนจำเนื้อหาได้ คุณคิดว่า ทำไมผู้เขียนจึงต้องเขียนถึงเครื่องดนตรีอย่างเฉพาะเจาะจงถึง 8 ชนิด และการเต้นรำอีกหนึ่ง เพื่อจะอธิบายถึงการสรรเสริญพระเจ้า
Q2  ตอนนี้มีบทเพลงใดบ้างที่คุณรักและชอบ ใช้เวลานี้ร้องบทเพลงนั้นสรรเสริญพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *