วันศุกร์ที่ 26 กันยายน สดุดี 150:6 “ทุกสิ่งที่หายใจ”

6 จงให้ทุกสิ่งที่หายใจ สรรเสริญพระเจ้า จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ สัก 2 – 3 รอบ จนจำเนื้อหาได้ คำว่า “จงให้ทุกสิ่งที่หายใจ” ในความหมายของผู้เขียนหมายถึงอะไรหรือใคร?
Q2  ลองหลับตา และเอานิ้วมือของคุณลองที่ใต้จมูก คุณสัมผัสได้ถึงชีวิตที่พระเจ้าประทานให้กับคุณวันนี้หรือไม่ ใช้เวลานี้อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับลมหายใจที่คุณมีอยู่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *