วันเสาร์ที่ 27 กันยายน สดุดี 150

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ สัก 2 – 3 รอบเพื่อจะรู้ถึงความรู้สึก ความคิด และประสบการณ์ของผู้เขียนสดุดี โดยไม่ต้องกังวลว่าจะได้รับบทเรียนอะไรบ้าง ค่อยๆ ปล่อยให้ความคิดของคุณไหลไปกับพระคำของพระเจ้าที่คุณได้อ่านไป และพระพรที่คุณได้รับมาตลอดสัปดาห์นี้
Q2  อธิษฐานตอบสนองและขอบคุณพระเจ้าสำหรับสดุดีบทนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *