วันพุธที่ 8 ตุลาคม โรม 3:9-18 “เท่าเทียมกัน”

เปาโลอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความเท่าเทียมกันของคน ไม่ว่าจะเป็นคนยิว หรือ คนต่างชาติ จะรู้พระคัมภีร์ หรือไม่รู้พระคัมภีร์ ทุกคนต่างมีความเท่าเทียมกันหมด

Q1  เปาโลได้บอกว่า ในสายตาของพระเจ้า มนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันในฐานะใด? (ดูข้อ 9, 10, 11, 12, 20 ประกอบ)
Q2  ลองทบทวนชีวิตของคุณว่า ยังมีสิ่งใดที่เป็น “การหลงผิด” “เลวทราม” “หลุมฝังศพ” “ล่อลวง” “พิษงูร้าย” “คำแช่งด่า” “คำเผ็ดร้อน” “การนองเลือด” ในชีวิตของคุณ อธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าที่คุณจะมีชัยชนะเหนือบาปเหล่านี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *