วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม อพยพ 18:13-27 “ท่านทำอย่างนี้ไม่ดี”

ในสังคมปัจจุบันนี้ ชีวิตของเรามักจะอยู่ตรงกลางระหว่าง “สิ่งที่สำคัญ” และ “สิ่งที่เร่งด่วน” ทำให้เราไม่รู้ว่า จะทำสิ่งใดก่อนระหว่าง “สิ่งที่สำคัญ” และ “สิ่งที่เร่งด่วน” ในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้จากชีวิตของโมเสสด้วยกัน

Q1  โมเสสนั่งทำงานพิจารณาความให้ประชาชนตั้งแต่เช้าจรดเย็น ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและควรทำ เพราะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของโมเสสในฐานะของผู้นำโดยตรง แต่ดูเหมือนว่าเยโธรผู้เป็นพ่อตาจะไม่เห็นดีเห็นงามด้วยกับวิธีการที่โมเสสจัดการกับงานรับผิดชอบที่อยู่ในมือ โดยเยโธรให้เหตุผลกับโมเสสอย่างไร? (ดูข้อ 14, 18 ประกอบ)
Q2  ความคิดที่ว่า “มีแต่ฉันเท่านั้นที่ทำงานนี้ได้” ทำให้ชีวิตการทำงานของคุณหนักหนาสาหัสอย่างไร และส่งผลในการจัดลำดับความสำคัญในชีวิตของคุณมากน้อยแค่ไหน?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *