วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม อพยพ 18:13-27 “คำแนะนำ”

เยโธรไม่เพียงแต่เตือนสติโมเสสให้สนใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเท่านั้น ท่านยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญไว้อย่างน่าสนใจด้วย

Q1  เยโธรไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการกับประชาชนที่มาพร้อมคำร้องที่ล้นมือ แต่เยโธรให้คำแนะนำโมเสสในการจัดการกับตัวของโมเสสเองอย่างน้อย 4 ประการคือ? (ดูข้อ 19ข., 20, 21 ประกอบ)
Q2  ลองทบทวนชีวิตของคุณที่วุ่นวายอยู่ในตอนนี้ว่า คุณจะเริ่มต้นจัดการกับ “ตัวคุณ” ตามคำแนะนำของเยโธรอย่างไร? (พิจารณาคำว่า “รู้จัก” “สิ่งที่ต้องปฏิบัติ” “เลือก” เป็นพิเศษ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *