วันพุธที่ 15 ตุลาคม มาระโก 1:35-39 “สำคัญ & เร่งด่วน”

ชีวิตของพระเยซูคริสต์เป็นชีวิตที่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำมากมายในแต่ละวัน ตั้งแต่เช้าจรดเย็น แต่น่าสนใจว่า ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่พระองค์ทรงทำพันธกิจกับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลดีทั้งกับตัวของพระองค์ และประชาชน เราจะมาดูเคล็ดลับของพระองค์จากพระคัมภีร์ตอนนี้ด้วยกัน

Q1  ดูเหมือนว่า ประชาชนมีความต้องการความช่วยเหลือจากพระเยซู เพราะทั้งสาวกและประชาชนต่างตามหาพระองค์ และทันทีที่พบพระเยซู พวกเขาถามคำถามที่กดดันว่า “คนทั้งปวงแสวงหาพระองค์” ทำนองว่า พระองค์ไม่รู้หรือว่าต้องทำอะไร” แต่พระเยซูตอบว่าอย่างไร? ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น? (ดูข้อ 38 ประกอบ สังเกตคำว่า “บ้านใกล้เคียง” และ “เรามาเพื่อการนั้นเอง”)
Q2  การตัดสินใจของพระเยซูคริสต์ ทำให้รู้ว่า พระองค์ทรงจัดลำดับตามความสำคัญ และเร่งด่วน ดูเหมือนว่า พระเยซูคริสต์จะเลือกตัดสินใจตามหมายเลข 1 คือ ทำในสิ่งที่สำคัญและเร่งด่วน มากกว่าที่จะทำตามหมายเลข 2 คือเร่งด่วน (ประชาชนเรียกร้อง) แต่ไม่สำคัญ ลองใช้ตัวอย่างการตัดสินใจของพระเยซูคริสต์ ในการจัดลำดับความสำคัญในชีวิตของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *