วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม ปฐมกาล 13:1-18 “ซ้ายหรือขวา”

อับรามและครอบครัวออกจากบ้านเกิดเมืองนอน พร้อมกับโลทหลานชายเพื่อไปยังดินแดนแห่งพันธสัญญาที่พระเจ้าจะมอบให้กับตระกูลของขา ระหว่างการเดินทางอับรามและโลทมาหยุดอยู่ที่ระหว่างเมืองเบธเอลกับเมืองอัย และมีปัญหาเกิดขึ้นที่นี่ระหว่างอับรามกับโลท เพราะคนงานของทั้ง 2 ฝ่ายทะเลาะกันเนื่องจากไม่มีที่ดินเพียงพอสำหรับสัตว์เลี้ยงของทั้ง 2 ฝ่าย และดูเหมือนว่าปัญหาจะใหญ่ และจากวิธีการตัดสินใจของอับรามและโลท ช่วยให้เราเห็นถึง หลักการในการจัดลำดับความสำคัญที่มีอยู่ในชายทั้งสองคนนี้

Q1  จากคำพูดของอับราในข้อ 8 ที่ว่า “เราอย่าวิวาทกันเลย อย่าให้คนเลี้ยงสัตว์ของเจ้ากับคนเลี้ยงสัตว์ของเราวิวาทกัน เพราะเราเป็นญาติสนิท” และสิ่งที่บรรยายเกี่ยวกับโลทในข้อ 10 ที่ว่า “โลทเงยหน้าแลดูที่ลุ่มแม่น้ำจอร์แดนทางทิศเมืองโศอาร์ เห็นว่ามีน้ำบริบูรณ์อยู่ทุกแห่งเหมือนพระอุทยานของพระเจ้า เหมือนแผ่นดินอียิปต์ นี่เป็นสภาพก่อนพระเจ้าทรงทำลายเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์” สะท้อนให้เห็นถึงหลักการในการจัดลำดับความสำคัญระหว่าง “ความสัมพันธ์” และ “ทรัพย์สมบัติ” อย่างไร?
Q2  คุณจะนำหลักการในการจัดลำดับความสำคัญในชีวิตของอับราม และโลท ไปใช้ในการจัดลำดับความสำคัญในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *