วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม โรม 5:6-11 “เวลาที่เหมาะสม”

สำหรับเราที่เป็นคริสเตียน ทุกๆ เรื่องในชีวิตของเราไม่มีคำว่า “บังเอิญ” ทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนอยู่ในเวลา และแผนการของพระเจ้า รวมถึงเรื่องความรอดของเราด้วย

Q1  เปาโลได้อธิบายถึงการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ ในเวลาที่เหมาะสม คือ เวลาที่ตัวเรา (มนุษย์) มีสภาพเป็นอย่างไร? (ดูข้อ 6, 8, 10 ประกอบ)
Q2  ลองทบทวนชีวิตของคุณว่า วันที่คุณต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด ตัวคุณมีสภาพเป็นอย่างไร เหมือนหรือแตกต่างจากที่เปาโลบอกในคำตอบของคำถามข้อที่ 1 อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับเวลาที่เหมาะสมในชีวิตของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *