วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม โรม 5:12-21 “โดยพระคุณ”

คนที่ไม่เป็นคริสเตียน หรือก่อนที่เราจะเป็นคริสเตียน มักจะสงสัยว่า ทำไมการตายของพระเยซูคริสต์จึงสามารถไถ่บาปของมนุษย์ทุกคนได้ ทำไมชีวิตเพียงชีวิตเดียวของพระเยซูคริสต์ จึงสามารถไถ่ชีวิตของมนุษย์ทุกคนได้ (ทั้งในอดีต วันนี้ และในอนาคต) ดูไม่มีเหตุมีผลเอาเสียเลย

Q1  เปาโลได้อธิบายถึงเหตุผลที่ทำให้การตายเพียงครั้งเดียวของพระเยซู สามารถล้มล้างความผิดของมนุษย์ทุกคนได้อย่างไร? (ดูข้อ 12, 15, 17, 18, 19 ประกอบ)
Q2  มีคนเคยให้นิยามของคำว่า “พระคุณ” หมายถึง “การได้รับในสิ่งที่ไม่สมควรจะได้รับ (ความรอด) และการไม่ได้รับในสิ่งที่สมควรจะได้รับ (การพิพากษาลงโทษ)” คำว่า “พระคุณ” เป็นจริงมากน้อยแค่ไหนในชีวิตของคุณที่ดำเนินมากับพระเจ้าจนถึงวันนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *