วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม โรม 6:1-14 “ชีวิตใหม่”

เปาโลเรียกร้องให้ผู้ที่เชื่อในพระเจ้ามีชีวิตใหม่ มีชีวิตที่ตายต่อบาป และมีชีวิตที่ไม่จมอยู่ในความผิดบาปอีกต่อไป เพราะผู้เชื่อทุกคนได้รับพระคุณของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์ เพื่อจะมีชีวิตและการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมือนเดิม (ข้อ 4)

Q1  เปาโลได้ให้หลักการในการดำเนินชีวิตใหม่ไว้อย่างน้อย 5 ประการคือ? (ดูข้อ 5, 6, 12, 13, 14 ประกอบ สังเกตคำกิริยา)
Q2  ถึงแม้ว่าบางครั้งคุณอาจจะเผลอ พลาด และล้มลงบ้าง คำว่า “แต่อยู่ใต้พระคุณ” หนุนใจ และเป็นกำลังใจให้คุณอย่างไรในการดำเนินชีวิตใหม่กับพระเจ้า? (ดู 1 ยอห์น 1:9 ประกอบ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *