วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน โรม 10:1-4 “คำอธิษฐานของเปาโล”

ในโรมบทที่ 9:1-3 เราเห็นถึงความหวังของเปาโลที่อยากเห็น คนยิว มาเชื่อ และยอมรับพระเยซูคริสต์ในฐานะของพระผู้ช่วยให้รอด และบทที่ 10 เปาโลเริ่มด้วยการอธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้า

Q1  เปาโลอธิษฐานขอสิ่งใดจากพระเจ้าเพื่อคนยิวอย่างน้อย 3 ประการคือ? (ดูข้อ 1, 3, 4 ประกอบ)
Q2  คิดถึงคนที่คุณรู้จัก คนที่คุณรัก ที่ยังไม่รู้จักกับพระเยซูคริสต์ อธิษฐานขอพระเจ้าให้คุณมีความปรารถนาเหมือนกับเปาโล เพื่อคุณจะเริ่มต้นอธิษฐาน และกระทำบางสิ่งบางอย่าง เพื่อให้คนที่คุณรู้จัก คนที่คุณรักได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *