วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน อพยพ 6:28-7:7 “เป้าหมายของการทำอัศจรรย์ I”

ภัยพิบัติ 10 ประการถือว่า เป็นการอัศจรรย์ที่มีการเทศนา สั่งสอน และพูดถึงกันมากที่สุดเรื่องหนึ่ง เพราะเป็นการปลดปล่อยชนชาติอิสราเอลออกจากการเป็นทาสในอียิปต์กว่า 430 ปี เคยมีคนถามว่า ทำไมพระเจ้าต้องทำการอัศจรรย์ผ่านภัยพิบัติถึง 10 ประการ เพราะถ้าพระเจ้าทำแค่ประการสุดท้าย คือ การสังหารบุตรหัวปีก็น่าจะเพียงพอแล้ว เราจะมาหาคำตอบด้วยกัน

Q1  อะไรคือเป้าหมายที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งโมเสสและอาโรน และทำการอัศจรรย์มากมายในแผ่นดินอียิปต์ ? (ดู 6:29, 7:5 ประกอบ)
Q2  อะไรคือ การอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงกระทำในชีวิตของคุณ? และพระองค์ทรงมีเป้าหมายอะไรในการทำสิ่งนั้นในชีวิตของคุณ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *