รายการวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2014

นมัสการที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11 รวีวารศึกษา 9.30 น. นมัสการ 10.30 น.
– ประชุมสมาชิก ที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11 ที่ห้องประชุมใหญ่ เวลา 12.00 น. เพื่อรับรองงบประมาณคริสตจักรปี 2015
– ประชุมอธิษฐาน ภาคภาษาจีน ที่ห้องประชุมเล็ก อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11 เวลา 13.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *