วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน อพยพ 19:1-8 “เป้าหมายของการทำอัศจรรย์ II”

หลังจากที่โมเสสพาชนชาติอิสราเอลออกมาจากอียิปต์ ท่านได้พาชนชาติอิสราเอลมาถึงภูเขาซีนาย ซึ่งเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งซึ่งพระเจ้าทรงกระทำการอัศจรรย์ เพราะภูเขาทั้งลูกเต็มไปด้วยพระสิริ และที่นี่เองโมเสสได้ขึ้นไปบนภูเขาถึง 40 วัน 40 คืน ก่อนจะลงมาพร้อมกับบัญญัติ 10 ประการ

Q1  พระเจ้าไม่ได้มีเป้าหมายในการทำการอัศจรรย์สำหรับคนอียิปต์เท่านั้น การอัศจรรย์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นพระองค์ทรงมีเป้าหมายสำหรับคนอิสราเอลด้วยเช่นกัน เป้าหมายนั้นคือ? (ดูข้อ 4, 5, 6, ประกอบ)
Q2  ประชาชนต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันในข้อ 8 ว่า “สิ่งทั้งปวงที่พระเจ้าตรัสนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายจะกระทำตาม” คุณคิดว่า คุณจะพูดประโยคนี้กับพระเจ้าในเรื่องใดบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *