รายการวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2014

นมัสการรวมที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11 (งดรวีวารศึกษา) อธิษฐานรวม เวลา 9.30–9.50 น. นมัสการรวม เวลา 10.00–12.00 น. ที่ห้องประชุมใหญ่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *