วันพุธที่ 3 ธันวาคม โรม 12:9-21 การอยู่ร่วมกับผู้อื่น II – ความขัดแย้ง

มีสุภาษิตไทยที่ใช้กับคู่สามีภรรยาว่า เหมือนลิ้นกับฟัน เพื่อจะเปรียบเทียบว่า คนที่แต่งงานกันใกล้ชิดกัน ก็มีโอกาสที่จะกระทบกระทั่งกัน ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งบาดเจ็บ เหมือนเวลาที่เผลอกัดลิ้นตนเอง เช่นเดียวกันในชุมชนหรือคริสตจักรของพระเจ้า เราก็มีเรื่องที่อาจจะกระทบกระทั่งกัน และทำให้อีกฝ่ายหนึ่งบาดเจ็บ ซึ่งแน่นอนว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้เพราะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เกิดขึ้นจากทั้ง 2 ฝ่าย

Q1  เปาโลได้แนะแนวทางใน “การป้องกัน” ไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งไว้อย่างไร? (ดูข้อ 9-13 ประกอบ) และถ้าเกิดปัญหาขึ้นแล้ว เปาโลได้แนะแนวทางใน “การแก้ไข” อย่างไร? (ดูข้อ 14-21 ประกอบ)
Q2  คุณจะนำคำแนะนำใน “การป้องกัน” และ “การแก้ไข” ไปใช้ในการที่คุณที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *