วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม โรม 13:1-7 การอยู่ร่วมกับผู้อื่น III – ท่าทีต่อผู้ปกครองเมือง

เพราะว่า ทุกคนต่างทำตามที่ใจตนเองเห็นชอบ ยอมให้ความเกลียดชังอยู่เหนือเหตุผล ความถูกต้อง ยอมให้การยอมรับของคนหมู่มากอยู่เหนือความถูก ผิด ชั่วดี ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียน เราจะตอบสนองหรือมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนในเรื่องการเมือง ซึ่งเปาโลได้ให้หลักการไว้อย่างน่าสนใจ และเป็นหลักการที่ใช้ทั้งกับผู้ปกครองที่ดี (ชอบ) และไม่ดี (ไม่ชอบ)

Q1  เปาโลได้ให้หลักการเกี่ยวกับท่าทีของเราที่เป็นคริสเตียนต่อผู้ปกครองบ้านเมืองไว้อย่างน้อย 3 ประการคือ? (ดูข้อ 1,4, 6, 3, 5 ประกอบ)
Q2  พระคัมภีร์ตอนนี้ให้มุมมองความคิดใหม่กับคุณในเรื่องการเมืองอย่างไร? และคุณจะนำไปใช้จริงในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *