วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม ลูกา 2:1-7 “กษัตริย์ซีซาร์ ออกัสตัส”

ในเวลานั้นกษัตริย์ซีซาร์ ออกัสตัส ได้มีคำสั่งให้มีการจดทะเบียนสำมะโนครัวทั่วทั้งแผ่นดิน ทำให้ มารีย์และโยเซฟต้องออกเดินทางจากเมืองนาซาเร็ธ แคว้นกาลิลี กลับไปยังเมืองเบธเลเฮมแคว้นยูเดีย ซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของทั้งสองคน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มารีย์ท้องแก่แล้ว

Q1  น่าสนใจว่า ทำไมกษัตริย์ซีซาร์ตัดสินใจให้มีการจดทะเบียนในเวลานั้น และโยเซฟซึ่งเป็นคนที่คิดวางแผนรอบคอบ แต่ตัดสินใจเดินทางในเวลาที่ใกล้คลอดขนาดนั้น และน่าสนใจมากกว่านั้นอีกคือ ในมีคาห์ 5:2 บอกว่า “โอ เบธเลเฮม เอฟราธาห์ แต่เจ้า ผู้เป็นหน่วยเล็กในบรรดาตระกูลของยูดาห์ จากเจ้าจะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อเราเป็นผู้ที่จะปกครองในอิสราเอลดั้งเดิมของท่านมาจากสมัยเก่า จากสมัยโบราณกาล” คุณคิดว่า พระเจ้าทรงใช้กษัตริย์ซีซาร์ ออกัสตัสในการจัดเตรียมคริสตมาสแรกของโลกอย่างไร?
Q2  คุณคิดว่า พระเจ้าทรงมีแผนการอย่างไรในชีวิตของคุณ สำหรับคริสตมาสที่จะมาถึงในปีนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *