วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม ลูกา 2:8-20 “คนเลี้ยงแกะ I”

หลังจากการจัดเตรียมคริสตมาสแรก คนกลุ่มแรกที่ได้เฉลิมฉลองคริสตมาสของโลกคือ คนเลี้ยงแกะ พวกเขากำลังเลี้ยงแกะอยู่ในทุ่งนา มีทูตสวรรค์มาบอกว่าให้เข้าไปในเมือง และจะพบกับ “พระคริสต์” พันผ้าอ้อม นอนอยู่ในรางหญ้า พวกเขาต่างชวนกันและกันเข้าไปดูว่า จะจริงหรือเปล่า (15)

Q1  เมื่อคนเลี้ยงแกะไปตามที่ทูตสวรรค์บอก พวกเขาก็ไปพบกับโยเซฟ มารีย์ และพระกุมารเยซูจริงๆ สิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกคนเลี้ยงแกะคือ? (ดูข้อ 20 ประกอบ)
Q2  คริสตมาสนี้คุณจะมีโอกาสทำเหมือนกับทูตสวรรค์ ด้วยการไปบอกข่าวเรื่องพระเยซูคริสต์กับคนที่คุณรู้จัก คิดถึงเพื่อนของคุณที่จะชวนมาฉลองคริสตมาสที่คริสตจักรปีนี้ อธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้น และออกไปชวนพวกเขา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *