วันศุกร์ที่ 16 มกราคม ยูดา 1:17-23 “7 จง…”

ยูดาได้ยกคำพยากรณ์ที่ได้ถูกกล่าวไว้โดยพวกอัครทูตว่า จะมีการล่อลวงเกิดขึ้น ผู้คนจะหลงไป และดำเนินชีวิตตามใจตนเอง ลุ่มหลงอยู่ในความผิดบาป และไม่สนใจเรื่องของจิตวิญญาณอีกต่อไป

Q1  ยูดาได้ให้คำแนะนำในการที่จะไม่ถูกล่อลวงให้หลงไปจากความเชื่อ ด้วย “7 จง…” คือ? (ดูข้อ 20, 21, 22, 23 ประกอบ)
Q2  คุณจะนำทั้ง “7 จง” มาใช้ในการป้องกันไม่ให้คุณหลงหายไปจากทางของพระเจ้าได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *