วันจันทร์ที่ 19 มกราคม เยเรมีย์ 1:9-19 “สิ่งที่ต้องทำ”

สิ่งที่เยเรมีย์จะต้องทำคือ การประกาศถึงการพิพากษาที่จะมีมาถึงอาณาจักรยูดาห์ โดยที่กรุงเยรูซาเล็มจะต้องถูกทำลาย สงครามจะเกิดขึ้น และการล่มสลายจะตามมา แน่นอนว่าผู้คนจะไม่เชื่อในสิ่งที่เยเรมีย์พูด และจะต่อต้านการเผยพระวจนะของเยเรมีย์

Q1  อะไรคือสาเหตุที่ทำให้พระเจ้าทรงพิพากษาลงโทษอาณาจักรยูดาห์อย่างรุนแรง – ล่มสลาย? (ดูข้อ 16 ประกอบ)
Q2  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับอาณาจักรยูดาห์ ช่วยให้คุณเข้าใจถึงความสำคัญของบัญญัติ 10 ประการข้อที่ 1 และข้อ 2 ที่ว่า “อย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา” และ “อย่าทำรูปเคารพสำหรับตน” อย่างไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *