วันพุธที่ 21 มกราคม เยเรมีย์ 11:18-23 “การข่มเหง”

พระเจ้าทรงเปิดเผยให้เยเรมีย์รู้ว่า ไม่เพียงแต่ท่านเองจะถูกต่อต้านจากผู้คนในกรุงเยรูซาเล็มเท่านั้น แม้แต่ญาติพี่น้อง (12:6) และเพื่อนที่อยู่ในบ้านเกิดของเยเรมีย์คือ ที่ตำบลอานาโธท (ข้อ 21) ก็จะต่อต้านการเผยพระวจนะของเยเรมีย์เช่นกัน ซึ่งพระเจ้าได้ทรงตอบโต้ชาวเมืองอานาโธทอย่างรุนแรง (ข้อ 22-23)

Q1  การต่อต้านของญาติพี่น้อง คนในครอบครัว และชาวเมืองอานาโธทต่อเยเรมีย์ มีความรุนแรงมากแค่ไหน? (ดูข้อ 21 ประกอบ)
Q2  สิ่งที่เกิดขึ้นกับเยเรมีย์ไม่ต่างอะไรกับสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้รับที่เมืองนาซาเร็ธ (มัทธิว 13:53-58) สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นในอีกมุมหนึ่งว่า การประกาศกับคนในครอบครัว (พ่อ แม่ พี่ น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย ฯลฯ) ไม่ใช่สิ่งที่ง่าย แต่ไม่ได้หมายความว่า ให้เลิกประกาศ เรายังคงต้องประกาศต่อไป ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อคนในครอบครัวของคุณที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้า และขอพระเจ้าทรงใช้ชีวิตของคุณในการประกาศข่าวประเสริฐในบ้าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *