วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ ลูกา 22:54-62 “นั่งอยู่ท่ามกลางเขา”

เปโตรผู้ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำของสาวกทั้ง 12 คน เป็นคนที่พูดจริง ทำจริง เป็นคนตรงไปตรงมา เป็นคนที่กล้าแสดงออก และพร้อมที่จะทำในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทำ เปโตรคนนี้แหละเป็นคนที่พูดกับพระเยซูคริสต์ว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์พร้อมแล้วที่จะไปกับพระองค์ ถึงจะต้องติดคุกหรือความตายก็ดี” (ลูกา 22:33) เปโตรคนนี้แหละที่เป็นคนที่ชักดาบออกฟันหูคนที่จะมาจับพระเยซูคริสต์ (ยอห์น 18:20) แต่ก็มีวันหนึ่งที่เปโตรผู้นำของสาวก 12 คน ตกอยู่ใน “ภาวะหมดไฟ”

Q1  คุณคิดว่า อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เปโตรตกอยู่ใน “ภาวะหมดไฟ” เพราะพระคัมภีร์บันทึกไว้ว่า “แล้วเปโตรก็ออกไปข้างนอกร้องไห้”? (จินตนาการถึงสภาพแวดล้อมในเวลานั้นที่เปโตรนั่งอยู่ภายในบริเวณบ้านของปุโรหิต คนรอบๆ ข้างกำลังพูดเรื่องอะไร อะไรอยู่ในความคิดของเปโตร คิดถึงตอนที่เปโตรปฏิเสธว่า ไม่รู้จักพระเยซูคริสต์ถึง 3 ครั้ง และที่สำคัญเมื่อพระเยซูคริสต์หันมามองเปโตรในข้อ 61)
Q2  จากตัวอย่างของเปโตรที่นั่งจมอยู่กับความผิดพลาด อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราอยู่ในภาวะหมดไฟ ลองทบทวนชีวิตของคุณว่า มีความผิดพลาดอะไรบ้างในชีวิตของคุณ ที่คุณยังใช้เวลาอยู่กับมัน และส่งผลทำให้คุณอยู่ในภาวะหมดไฟ อธิษฐานมอบสิ่งเหล่านั้นกับพระเจ้า และลุกขึ้นเดินอีกครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *