วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ มัทธิว 27:3-10 “เงิน 30 เหรียญ”

ยูดาส อิสคาริโอท เป็นหนึ่งในสาวก 12 คน และมีบทบาทสำคัญด้วย เพราะเขาเป็นคนที่ดูแลการเงินของกลุ่ม (ยอห์น 13:29) และดูเหมือนว่ายูดาสจะเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเงินทองเป็นพิเศษ โดยดูได้จากการที่เขาได้พูดทักท้วงการกระทำของมารีย์ในยอห์น 12:5-6 ว่า 5“เหตุไฉนจึงไม่ขายน้ำมันนั้นเป็นเงินสักสามร้อยเดนาริอัน 1 แล้วแจกให้แก่คนจน” 6เขาพูดอย่างนั้นมิใช่เพราะเขาเอาใจใส่คนจน แต่เพราะเขาเป็นคนหัวขโมย คือเขาได้ถือกล่องเก็บเงินและได้ยักยอกเงินที่ใส่ไว้ในนั้นไป” และวันหนึ่งก็มาถึงวันที่ยูดาสตกอยู่ใน “ภาวะหมดไฟ” ถึงแม้ว่าเขาจะได้เงินมากถึง 30 เหรียญตามที่เขาอยากได้

Q1  อะไรคือ สาเหตุที่ทำให้ยูดาสตกอยู่ใน “ภาวะหมดไฟ”? (ดูข้อ 3-4 ประกอบ) และยูดาสได้แสดง “ภาวะหมดไฟ” ออกมาอย่างไร? (ดูข้อ 5 ประกอบ)
Q2  ยูดาส อิสคาริโอทได้แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เลวร้ายของภาวะหมดไฟ ทบทวนชีวิตของคุณว่า สภาพชีวิตของคุณเป็นอย่างไร โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับเงินทอง / ทรัพย์สมบัติ / ความร่ำรวย ระวังอย่าให้ชีวิตของคุณอยู่และจบในจุดเดียวกันกับยูดาสอิสคาริโอท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *