วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2 ซามูเอล 12:15-25 “ร้องไห้จะเป็นจะตาย”

อีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้กษัตริย์ดาวิดตกอยู่ใน “ภาวะหมดไฟ” คือการที่พระองค์ทรงกระทำผิดบาปในเรื่องเพศต่อนางบัทเชบา และการวางแผนสังหารอุรีอาห์สามีของนางบัทเชบา (2 ซามูเอล 11) ซึ่งนาธันผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าได้เข้าเฝ้ากษัตริย์ดาวิด และได้ต่อว่าท่านในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมา (2 ซามูเอล 12:1-14)

Q1  อะไรคือสาเหตุที่ทำให้กษัตริย์ดาวิดอยู่ใน “ภาวะหมดไฟ” (ดูข้อ 15 ประกอบ) และพระองค์ได้แสดง “ภาวะหมดไฟ” ออกมาอย่างไร? (ดูข้อ 16, 17, 18ก. ประกอบ)
Q2  จากคำพูดของกษัตริย์ดาวิดที่ว่า “เมื่อเด็กนั้นมีชีวิตอยู่ เราอดอาหารและร้องไห้ เพราะเราว่า ‘ใครจะทราบได้ว่าพระเจ้าจะทรงพระเมตตาเรา โปรดให้เด็กนั้นมีชีวิตอยู่หรือไม่’ แต่เมื่อเขาสิ้นชีวิตแล้ว เราจะอดอาหารทำไม เราจะทำเด็กให้ฟื้นขึ้นมาอีกได้หรือ มีแต่เราจะตามทางเด็กนั้นไป เขาจะกลับมาหาเราหามิได้” (ข้อ 22-23) ช่วยให้คุณเห็นถึงจุดเปลี่ยนที่ให้ทำให้กษัตริย์ดาวิดหลุดพ้นจาก “ภาวะหมดไฟ” ได้อย่างไร และคุณจะนำจุดเปลี่ยนนี้ไปใช้ในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *