วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2 โครินธ์ 4:7-12 “ไม่ถึงกับหมด…”

มีบางคนมีความคิดว่า “ภาวะหมดไฟ” คือ “ภาวะที่ไม่สามารถทำอะไรได้อีกต่อไป” แต่นั้นเป็นเพียง “ความคิด” ความจริงภาวะหมดไฟ “เป็นเพียงสภาพชั่วคราวที่ทำให้คนเรานั้นไม่อยากจะทำอะไร แต่ยังสามารถทำอะไรได้มากมายเกินกว่าที่เราจะคิด” คล้าย ๆ กับเวลาที่เราขับรถไป แล้วเข็มน้ำมันตกลงไปที่ E ไม่ได้หมายความว่า รถวิ่งต่อไปไม่ได้ แต่หมายความว่า ถึงเวลาหยุดพัก และเติมน้ำมัน ถ้าอยากจะวิ่งต่อไปให้ถึงจุดหมาย เปาโลก็เช่นกัน ชีวิตของเขาหลายๆ ครั้งอยู่ในสภาพของเข็มน้ำมันที่ตกลงไปอยู่ที่ E (Empty) เราจะมาเรียนรู้กันว่า เขาทำให้เข็มขึ้นมาอยู่ที่ F (Full) ได้อย่างไร?

Q1  เราไม่รู้ว่าเปาโลกำลังเผชิญหน้ากับอะไรอยู่ แต่ท่านได้บรรยายสภาพของคนที่อยู่ใน “ภาวะหมดไฟ” ไว้อย่างไรบ้าง? (ดูข้อ 8-9 ประกอบ)

Q2  อะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้เข็มชีวิตของเปาโลที่ตกลงไปอยู่ที่ E กลับมาอยู่ที่ F อีกครั้งหนึ่ง? (ดูข้อ 7, 10, 12 ประกอบ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *