วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ ฟีลิปปี 4:10-13 “ผจญทุกสิ่งได้”

วันนี้เราจะยังอยู่ที่ชีวิตของเปาโลอีกวันหนึ่ง ชีวิตของท่านเผชิญหน้ากับหลายสิ่งหลายอย่างที่จะทำให้ท่านตกลงไปสู่ “ภาวะหมดไฟ” ได้ตลอดเวลา แต่ท่านก็ยังสามารถลุกขึ้นมาทำให้ชีวิตของท่านติดไฟได้ทุกครั้งไป

Q1  เปาโลต้องเผชิญหน้ากับสิ่งใดบ้างที่มีผลทำให้ชีวิตของท่านอยู่ใน “ภาวะหมดไฟ”? (ดูข้อ11, 12 ประกอบ)
Q2  เปาโลมีเคล็ดลับอย่างน้อย 2 ประการที่ทำให้ท่านไม่ต้องมีชีวิตอยู่ใน “ภาวะหมดไฟ”? (ดูข้อ 10, 14 ประกอบ) คุณจะนำเคล็ดลับนี้ไปใช้ในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *