วันพุธที่ 6 พฤษภาคม มาระโก 11:15-19 “ชำระพระวิหาร”

วันที่สองในกรุงเยรูซาเล็ม พระเยซูทรงเสด็จตรงไปยังพระวิหาร และทรงกระทำสิ่งที่ไม่เคยมีผู้ใดทำมาก่อน นั้นคือ การล้มโต๊ะแลกเงินในบริเวณพระวิหาร และขับไล่ไม่ให้มีการค้าขายเกิดขึ้นในบริเวณที่เป็นพระวิหาร ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พวกปุโรหิตไม่พอใจ เพราะสูญเสียรายได้ และเริ่มหาช่องทางที่จะกำจัดพระเยซู

Q1  อะไรคือสาเหตุที่ทำให้พระเยซูทรงล้มโต๊ะแลกเงิน และขับไล่ไม่ให้มีการซื้อขายในบริเวณพระวิหาร? (ดูข้อ 17 ประกอบ)
Q2  คุณจะมีส่วนทำให้คริสตจักรพระคุณกลายเป็นเหมือนกับถ้ำโจรหรือไม่? และคุณจะมีส่วนทำให้คริสตจักรพระคุณเป็นสถานที่สำหรับการนมัสการพระเจ้าอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *