วันพุธที่ 15 กรกฎาคม โยชูวา 10:16-28 “เจ้าเมืองทั้ง 5”

เจ้าเมืองทั้งห้าต่างหนีการไล่ล่าของโยชูวาและชนชาติอิสราเอลเข้าไปซ่อนตัวในถ้ำที่เมืองมักเคดาห์ โยชูวาจึงสั่งให้นำหินมาปิดปากถ้ำ ก่อนที่จะไปจัดการกับกองทัพของศัตรู แล้วจึงกลับมาจัดการกับเจ้าเมืองทั้ง 5 ทีหลัง

Q1  โยชูวาจัดการกับเจ้าเมืองทั้ง 5 อย่างไร? (ดูข้อ 24-25 ประกอบ)
Q2  โยชูวา ได้ถ่ายทอดความเชื่อที่พระเจ้าได้บอกต่อเขาในบทที่ 1:9 โดยบอกกับชนชาติอิสราเอลว่า “อย่ากลัวหรือขยาดเลย จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด เพราะว่าพระเจ้าจะทรงกระทำแก่บรรดาศัตรูของท่านซึ่งทานสู้รบอย่างนี้แหละ” (ข้อ 25) คุณจะถ่ายทอดความเชื่อที่คุณมีในพระเจ้าให้คนรุ่นหลังอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *