วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน ยอห์น 14:15-17 “พระวิญญาณแห่งความจริง”

พระเยซูไม่เพียงแต่บอกถึงเคล็ดลับในการดำเนินชีวิตหลังจากที่พระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ และรอคอยกลับมาของพระองค์ พระเยซูยังได้ทูลขอพระเจ้าพระบิดาให้ส่งผู้ช่วยลงมาเพื่อจะอยู่กับผู้เชื่อหรือสาวกทุกคน ผู้ช่วยนั้นคือ “พระวิญญาณแห่งความจริง”

Q1  “พระวิญญาณแห่งความจริง” มีคุณสมบัติอย่างไร? (ดูข้อ 16ข. 17 ประกอบ)
Q2  คุณมั่นใจได้อย่างไรว่า คุณมี “พระวิญญาณแห่งความจริง” อยู่ในชีวิตของคุณ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *