วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน อิสยาห์ 64:8 “ดินเหนียว & ช่างปั้น”

ข้าแต่พระเจ้า แต่พระองค์ยังทรงเป็นพระบิดาของข้าพระองค์
ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นดินเหนียว และพระองค์ทรงเป็นช่างปั้น
ข้าพระองค์ทุกคนเป็นผลพระหัตถกิจของพระองค์

Q1 การที่เรารู้ว่า เราทั้งหลายเปรียบเสมือนกับ “ดินเหนียว” และพระเจ้าทรงเป็น “ช่างปั้น” ช่วยให้คุณมีความไว้วางใจในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณอย่างไร?
Q2 ทบทวนดูชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของคุณ มีสิ่งใดบ้างที่คุณต้องการให้พระเจ้า “เปลี่ยนแปลงและปั้นใหม่”?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี  2 ซามูเอล 12-13      ลูกา 16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *